Công nghệ DID (Decentralized Identifier)

 

Công nghệ điện tử dựa trên DID, là nền tảng của dữ liệu người dùng kết nối PROD, sử dụng đa dạng công nghệ từ tin nhắn văn bản đến công nghệ tiên tiến để trao quyền cho cá nhân, cung cấp quản lý tập trung vào cá nhân trong khi vẫn cho phép mọi người duy trì kết nối với các nhà cung cấp dịch vụ như ngân hàng, sản xuất, dịch vụ y tế, thương mại điện tử, v.v.

Cơ sở hạ tầng MyData cần có dịch vụ xác thực. Khi cá nhân chuyển dữ liệu cho dịch vụ, tổ chức dịch vụ cần phải xác minh liệu dữ liệu đó là thật. Công nghệ có thể cung cấp giải pháp để chứng minh tính xác thực của dữ liệu.

Công nghệ DID tự phát triển của PRODAO, được sử dụng như một Bản sắc Chủ quyền Tự trị (Self-Sovereign Identities), cho phép cá nhân sử dụng chứng chỉ danh tính trên thiết bị của mình cho nhiều dịch vụ khác nhau, và được chứng minh một cách mật mã học thông qua Khóa công khai (Public Key) và Khóa riêng tư (Private Key) dựa trên PKI. Điều này không cần đến cơ quan đăng ký tập trung như CA, và giúp đơn giản hóa các phần phức tạp mà cá nhân cần nhớ, bằng cách đăng ký an toàn và thuận tiện trong kho lưu trữ phân tán như blockchain, là một công nghệ có thể được xác minh mật mã học.

Người dùng kênh chuyên gia (Holder) nhận chứng minh nhân dân điện tử từ cơ quan phát hành (Issuer) và hỗ trợ Verifier mà không cần tiết lộ thông tin cá nhân tại các trung tâm mua sắm, SNS, doanh nghiệp/cơ quan, không gian ảo trên Internet, v.v.

PRODAO tuân thủ tiêu chuẩn W3C, ghi Khóa công khai vào tài liệu DID và đăng ký trên blockchain.

PRODAO đang nghiên cứu chứng minh kiến thức không tiết lộ (Zero-Knowledge Proof), một phương pháp chứng minh mà không cần tiết lộ thông tin mà họ có, và đang phát triển công nghệ chứng minh để lấp đầy những thiếu sót trong mức độ phát triển kỹ thuật hiện tại.

Người dùng PRODAO có thể tin tưởng vào hệ thống và không cần xây dựng và duy trì lòng tin với đối tác giao dịch (người khác) hoặc người trung gian thứ ba. Điều này cho phép cá nhân tự chọn và gửi thông tin định danh cá nhân như tuổi, giới tính, địa chỉ cư trú, và các tài liệu chứng minh danh tính được nộp cho cơ quan dưới dạng Verifiable Credentials (Credential Metadata, Claim(s), Proof(s)) và Verifiable Presentation (Presentation Metadata, Verifiable Credential(s), Proof(s)) thông qua công nghệ DID.